Energieffektivisering

Energieffektivisering med lønnsomme og energiriktige løsninger er et av Norsk Energis viktigste arbeidsområder.  Vi er spesialister på energieffektivisering av industriprosesser, offshoreanlegg og energianlegg i næringsbygg og andre større bygg. Med lang erfaring og bredt sammensatt fagkompetanse kan vi bistå i alle prosjektfaser, gjennom blant annet å:

  • Kartlegge og analysere energi- og produksjonsdata
  • Utarbeide gode systemer for energiledelse
  • Designe/prosjektere energioptimale løsninger

Viktig er det også at vi legger vekt på å finne frem til helhetlige løsninger, for eksempel gjennom å se prosessoptimalisering, energigjenvinning og konvertering til fornybar energi i sammenheng. Dagens energipriser og miljøkrav gjør slike investeringer stadig mer lønnsomme. Vi bistår dessuten med å formulere nødvendige søknader, for eksempel om Enova-støtte.

Innen bygg forener vi vår ekspertise på produksjon og distribusjon av fjernvarme med spesialistkompetanse på systemer for vannbåren varme. Vi kan også bistå med konsepter for lavenergibygg og utarbeide anbudsdokumenter, igangkjøre/teste anlegg og gjennomføre nødvendig etterkalkulering/ dokumentasjonsarbeid.

 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.