• karusell energi 1
  • karusell energi 2
  • karusell energi 3

Klimavennlig energibruk

Norsk Energi tilbyr et bredt spekter av tjenester for effektiv og klimavennlig energibruk:

  • Energiledelse: systematisk og målrettet løpende innsats for å forbedre energieffektiviteteten (kostnadsreduksjoner og reduserte utslipp av klimagasser)
  • Energieffektivisering: lønnsomhetsvurderinger, rådgivning og praktisk bistand.
  • Energiomlegging: bruk av spillvarme, biobrensel, biogass, brensel fra avfall, varmepumper og solenergi (analyser, rådgivning og prosjektledelse).
  • Fjern- og nærvarme: rådgivning og prosjektering av varmesentraler, kundesentraler og distribusjonssystemer.
  • Klimastrategier og klimaregnskap: rådgiverbistand og prosjektledelse
  • Søknader til NOx-fondet: utredning av tiltak og bistand til søknad, implmentering og rapportering
  • CO2-fangst og -lagring: prosesskunnskap.
  • Bistand ved kvotekjøp: identifisering av CDM- og JI-prosjekter og utarbeidelse av prosjektdokumentasjon.

 

 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.