Norsk Energi har følgende prosedyrer for mottatte anker og kundeklager innenfor sertifiseringsordningen og kursgjennomføringen.

Anker på avgjørelser om sertifisering:

 • Avgjørelser tatt av NE, kan ankes av sertifikatsøker /innehaver.
 • Kun skriftlige anker vil bli behandlet
 • Anken sendes NE ved kursansvarlig (avd.leder for kurs).
 • Adm. dir. er ansvarlig for at anken får en forsvarlig behandling – undersøke anken og avgjøre hvilke tiltak som skal iverksettes som svar på anken - innen en måned etter dato for mottak av anken.
 • Avgjørelsen tas i sertifiseringsrådet er endelig for NEs vedkommende.
 • Anken skal ikke føre til diskriminerende handlinger mot personen som anker.
 • Resultatet av behandlingen skal sendes skriftlig til anker.
 • Anken registreres og arkiveres sammen med resultat av behandlingen.
 • Hvis aktuelt må adm.dir sørge for at det blir iverksatt hensiktsmessige endringer og korrigerende tiltak.

 

Klager
Klager (kundeklager) kan f.eks. være på kurslokaler, kursinnhold etc.

 • Kun skriftlige klager vil bli behandlet.
 • Klager behandles av kursansvarlig (avd.leder for kurs), alternativt sertifiseringsrådet ved NEs adm.dir, som ikke er involvert i opplæringen eller sertifiseringsprosessen, senest 1 mnd etter dato for mottak av klagen.
 • Klagen behandles fortrolig og på en konstruktiv og upartisk måte.
 • Resultatet av klagen skal sendes skriftlig til klageren.
 • Klagen registreres og arkiveres sammen med resultat av behandlingen.
 • Hvis aktuelt må kursansvarlig sørge for at det blir iverksatt hensiktsmessige endringer og korrigerende tiltak.
SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.