Elkem Salten sitt nye energigjenvinningsanlegg åpnet

Statsminister Jonas Gahr Støre åpnet mandag 15. november det nye energigjenvinningsanlegget ved Elkem Salten i Nordland. Anlegget er et av verdens mest energieffektive silisiumverk. Norsk Energi har vært med på reisen og gratulerer Salten Energigjenvinning med anlegget.

- Det nye energigjenvinningsanlegget er et godt eksempel på hvordan omstillingen til en mer bærekraftig industriproduksjon øker verdiskapingen og eksporten, skaper nye arbeidsplasser, og samtidig kutter utslipp, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Det nye energigjenvinningsanlegget skal gjenvinne 28 prosent av den elektriske energien som brukes ved Elkem Salten, tilsvarende strømforbruket til om lag 15.000 norske husstander. Sammen med andre energigjenvinningsinstallasjoner som er satt i drift ved Elkem-anlegg, øker dette den totale energigjenvinningen til konsernet til cirka 900 gigawattimer (GWh) per år, tilsvarende kapasiteten til den største vindparken i Norge.

– Elkem har som mål å være en del av løsningen for å bekjempe klimaendringer og å være en av vinnerne i den grønne omstillingen. Det nye energigjenvinningsanlegget ved Elkem Salten, utviklet sammen med våre partnere i Kvitebjørn Energi og med økonomisk støtte fra Enova, styrker ytterligere vår evne til å produsere silisium og ferrosilisum med lavest mulig fotavtrykk og ressursbruk, sier Helge Aasen, konsernsjef i Elkem.

Elkem SaltenNorges statsminister, Jonas Gahr Støre, sto for den offisielle åpningen av energigjenvinningsanlegget og fikk mandag 15. november en omvisningen av verksdirektør Ove Sørdahl ved Elkem Salten. Foto: Elkem

EMIL-prisen 2021
Norsk Energis energi- og miljøpris (EMIL-prisen) for 2021 ble i juni tildelt Salten Energigjenvinning AS for gjenvinning av spillvarme på Elkem Salten Verk i Straumen, Nordland. Energigjenvinningsanlegget, som gjenvinner omtrent 28 % av den elektriske energien i verkets tre smelteovner, har gjort Elkem Salten til ett av verdens mest energieffektive silisiumverk.

- Salten-prosjektet alene gjenvinner nesten like mye energi som et halvt Altakraftverk, sa adm. dir. Jon Tveiten i Norsk Energi under tildeling av prisen.

Prosjektet startet i 2018, da Elkem innledet et samarbeid med Kvitebjørn Energi. De etablerte da selskapet Salten Energigjenvinning AS for å bygge et energigjenvinningsanlegg for å utnytte de varmer avgassene fra smelteovnene i Salten. Investeringen er omtrent 1 milliard kroner, og er den nest største investeringen Enova noensinne har bidratt til å finansiere.

Utnyttelse av de varme avgassene fra smelteovnene til strømproduksjon er ikke en ny tanke i Elkem-konsernet. I hele 40 år har de hatt fokus på dette, og mange prosjekter er gjennomført. De 270 GWh som nå skal gjenvinnes i Salten bringer Elkems samlede energigjenvinning opp til totalt 900 GWh.

Elkem Salten produserer silisium i tre reduksjonsovner. Verket har, i likhet med andre silisium- og ferrolegeringsverk, et formidabelt forbruk ev elektrisk energi. De varme avgassene fra ovnene representerer svært mye energi, omtrent av samme størrelsesorden som verkets totale elektrisitetsforbruk. Til nå har de varme, støvholdige avgassene blitt transportert i en 400 meter lang uisolert avgasskanal fra ovnene og bort til filteranlegget som renser avgassene for støv før de rensede avgassene ledes til atmosfæren.

Den varme avgassen fra smeltverkets tre ovner kjøles i tre dampkjeler. Damp fra kjelene ledes til en dampturbin for produksjon av elkraft. Dampturbinen er plassert i et nytt bygg som inkluderer sidebygg for elektro- og automasjonsutstyr og matevannsystem. 6000 m3/h sjøvann for kjøling skal pumpes fra en ny sjøvannstasjon. Sjøvann hentes i en ny sjøvannsledning 1,5 km ut i fjorden.

Mer informasjon om EMIL-pris tildelingen.

Norsk Energis rolle i prosjektet: I Salten-prosjektet er Norsk Energi ansvarlig for designbasis for kjeler, dampturbin og hjelpeutstyr for energigjenvinningsanlegget og har utformet teknisk spesifikasjoner. Norsk Energi har fulgt opp utstyrsleveranser, montasje, oppstart og opplæring av driftsoperatørene.

Kontakt hos Norsk Energi: Thor Brønlund

Kilde: regjeringen.no, Elkem og Norsk Energi

Elkem Salten NE 321 06 EMIL prisen 2021 foto av energigjenvinningsanlegget på Salten