Elkem med karbonfangst-studier

Elkem har besluttet å undersøke mulighetene for karbonfangst ved 5 av sine anlegg i Norge; Bjølvefossen, Bremanger, Rana, Salten og Thamshavn. Norsk Energi er med.

I første omgang gjennomfører Elkem et konseptstudie hvor de vurderer to ulike tilbydere av teknologi til karbonfangst; Saipem og Aker Carbon Capture. Begge karbonfangstteknologiene stiller forskjellige krav til oppvarming og bruker forskjellig konsepter. Aker Carbon Capture bruker en aminosyre som suger til seg CO2 i røykgass til en aminosyre-CO2 miks, denne miksen må regneres (skille aminosyre og CO2) og det krever varme. Saipem bruker en enzymeteknologi med en bio-katalysator.

Norsk Energi har blitt koblet inn for å se på anlegget til Elkem på Rana for å gjennomføre en energi- og massebalanse som redegjør mulighetene for energigjenvinning til karbonfangst, fjernvarme og strømgenerering. Elkem Rana har en karbonintensiv røykgass fra silisiumovner som gir karbonfangstanlegg høyere potensiale. Norsk Energi har etter hvert opparbeidet seg utdypende erfaring innen energigjenvinning av røykgass, og også energigjenvinning til drift av karbonfangstanlegg (ved Norcem Brevik). Tor Olav Eikrem og Magnus Hofstad fra Norsk Energi drar med seg sine erfaringer fra energigjenvinningsanlegget på Elkem Salten og energigjenvinning til karbonfangst ved Norcem Brevik og gjennomfører dette studiet med støtte av Ronny Valjord. Studiet vil brukes som beslutningsgrunnlag hos Elkem før de går videre til en eventuell neste fase.

Kontakt: Ronny Valjord eller Magnus Hofstad

Mer informasjon: https://www.elkem.com/media/news/article/?itemid=16888EE6FEC0B610 

Elkem karbonfangststudieElkem med karbonfangststudie. Foto: Elkem