Årets første utgave av bladet Norsk Energi

torsdag, 16 april 2020.

Bladet er som vanlig fullspekket med temaer innen termisk energi og du kan også lese om "Klimakur 2030" samt et intervju med lederen av Stortingets energi- og miljøkomité. 

Norsk Energi 1 2020 175x247I Norsk Energi nr. 1 – 2020 skriver vi blant annet om rapporten «Klimakur 2030», som foreslår en rekke tiltak for å redusere klimagassutslippene i ikke-kvotepliktig sektor med 50 % innen 2030. Vi skriver at ikke alle tiltak som foreslås er ukontroversielle og enkle å få gjennomslag for, men at energieffektivisering, energiledelse og fjernvarme basert på fornybar energier blant de mest realistiske tiltakene som foreslås.

I reportasjen «Fjernvarmen slår ring om Orkanger» kan du lese om at fjernvarmeutbyggingen i regi av Orkland Energi muliggjør økt utnyttelse av spillvarmen fra Elkem Thamshavn.

Statkraft Varmes akkumulatortank spiller nå en viktig rolle i fjernvarmesystemet i Trondheim. I en artikkel går vi inn på hvordan denne akkumulatoren samspiller med resten av fjernvarmesystemet.

I to artikler skriver Torvald Stemsrud i Norsk Energi om eksplosjonsfare knyttet til lagring og behandling av organiske materialer i industrien, og han kommer her inn på hvor viktig det er å forstå hvordan slike eksplosjoner kan oppstå.

Vi presenterer også et interessant intervju med lederen av Stortingets energi- og miljøkomité, Kjetil Kjenseth (V).  – Energiledelse kan sidestilles med ny fornybar energi. Problemet er at dagens energi- og klimapolitiske debatt overhodet ikke bidrar til å løfte opp energieffektivisering som en del av løsningen, sier Ketil Kjenseth blant annet.

pdf Bladet kan du lese her.

Kontakt: Hans Borchsenius  

Mer informasjon om bladet Norsk Energi og tidligere utgaver.

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.