Tilsyn med storulykkevirksomhetene i 2015

torsdag, 12 mars 2015.

Storulykkeforskriften stiller krav til virksomheter som håndterer større mengder farlige kjemikalier. Det er varslet at de fem tilsynsmyndighetene i årets tilsyn med storulykkevirksomhetene skal sjekke ut hvordan disse ivaretar det systematiske HMS-arbeidet som storulykkeforskriften krever. Norsk Energi har kunnskap og erfaring innen kjemikalier, bl.a. mht. lovmessige krav og hvordan disse kan oppfylles.

De fem tilsynsmyndighetene som forvalter storulykkeforskriften er Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, NSO, Ptil og DSB. Myndighetene fokuserer på forskjellige områder, avhengig av hva som er viktig å følge opp hos den enkelte virksomhet. Eksempler på aktuelle områder er:

  • Risikostyring (inkludert kartlegging, vurdering og oppfølging av tiltak)
  • Vedlikehold
  • Arbeidstillatelser
  • Opplæring
  • Beredskap og øvelser
  • Kjemikalie- og avfallshåndtering

I tillegg vil også de enkelte tilsynsmyndighetene følge opp:

  • Relevante krav i eget fagregelverk.
  • Hvordan virksomhetene har ivaretatt forhold som ble påpekt under forrige tilsyn.

Mer informasjon finner du på www.dsb.no.
Mer om kravene til utarbeidelse av dokumentasjon.  

Norsk Energi har bistått storulykkevirksomheter og andre virksomheter innen bl.a.:

Kontaktpersoner:
Morten H. Soma, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tlf. 950 35 757
Kjell Olav Nerland, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tlf. 911 37 206

Bildet viser LNG tankanlegg ved Haraldrud varmesentral. Foto: Morten Soma