Tilstandsvurdering og problemløsning

Dårlig funksjon i vannbårne varmeanlegg er et velkjent problem for mange byggeiere. Det gjelder ofte eldre anlegg med gjentatte ombygginger, og/eller komponenter som har gått over sin forventede levetid.

Men problemene gjelder ikke utelukkende i gamle anlegg, vi ser ofte at også nye varmeanlegg har mangelfull funksjon.

Norsk Energi har lang erfaring med problemløsing. Ofte kan man oppnå vesentlige driftsforbedringer med enkle tiltak, i andre tilfeller vil det være nødvendig med små eller store ombygginger.

Typiske problemer vi kan hjelpe med er:

  • Manglende varme/kjøling i hele eller deler av bygget
  • Ustabil varmtvannsforsyning
  • Støy fra varmeanlegg
  • Unormal økning i energiforbruk
  • Unormal kort levetid på komponenter i anlegget
  • Lekkasjer

Termografering er et nyttig verktøy i feilsøking av varmeanlegg. Bildet over avslører en tett gulvvarmekurs uten vanngjennomstrømning. Vi har også måleinstrumenter for mengdemåling.Termografering er et nyttig verktøy i feilsøking av varmeanlegg. Bildet over avslører en tett gulvvarmekurs uten vanngjennomstrømning. Vi har også måleinstrumenter for mengdemåling.