Tidsskriftet Norsk Energi

I juli 1923 utkom det første nummer av NORSK ENERGI, og tidsskriftet har siden den gang utkommet regelmessig med 4 nummer pr år. NORSK ENERGI er primært et tidsskrift for norsk energiforbrukende industri, men har også mange av sine lesere i departementer, direktorater, konsulentfirmaer, forskningsinstitusjoner, fjernvarmeselskaper, biobrensel- og avfallsselskaper m.m.

NORSK ENERGI fokuserer på konkrete prosjekter og nyttig faginformasjon innen områdene energi, miljø og sikkerhet.

borchsenius_fTidsskriftet er, og har alltid vært, et attraktivt annonsemedium for leverandører av varmeteknisk utstyr som ønsker å nå beslutningstakere på innkjøp av slikt utstyr.

Tidsskriftet NORSK ENERGI er organ for Norsk Energi, som har det redaksjonelle ansvaret for innholdet. NORSK ENERGI produseres av Skarland Press, som har ansvaret for layout, trykking, abonnement, annonser og distribusjon.

Kontakt redaktør Hans Borchsenius

Ta kontakt med abonnementsavdelingen på telefon 22 70 83 00 hvis du ønsker å bestille abonnement eller be om prøveeksemplar av tidsskriftet NORSK ENERGI. 

Ønsker du å annonsere i Tidsskriftet Norsk Energi kan du kontakte Anita Lindberg hos Skarland Press AS, tlf 971 77 068 eller epost anita@skarland.no. Medieplan finner du i oversikten under.

Ønsker du å være med i leverandørguiden "Hvem Leverer Hva" kan du kontakte Kari Nordgaard-Tveit hos Skarland Press AS, tlf 22 70 83 00  eller epost kari@skarland.no 

 

MEDIEPLAN for Tidsskriftet Norsk Energi 2018.

 

Ta gjerne en titt i tidligere utgaver av Tidsskriftet Norsk Energi.


Tidsskriftet Norsk Energi 2018

Utgave 1-2018

Norsk Energi nr 1 2018

Utgave 2-2018

Norsk Energi 2 2018

Utgave 3-2018 Utgave 4-2018

Tidsskriftet Norsk Energi 2017

Utgave 1-2017

Norsk Energi nr 1 2017 94x132 

Utgave 2 - 2017

Norsk Energi nr 2 2017 94x132

 Utgave 3 - 2017

Norsk Energi nr 3 2017 94x132

 Utgave 4 - 2017

Norsk Energi nr 4 2017 94x132


Tidsskriftet Norsk Energi 2016

Utgave 1-2016

NorskEnergi nr1 2016

 Utgave 2-2016

Norsk Energi nr 2 2016

 Utgave 3 - 2016

Norsk Energi nr 3 2016 94 x 132

 Utgave 4 - 2016

Norsk Energi nr 4 2016 94x132


Tidsskriftet Norsk Energi 2015

Utgave 1-2015

 Utgave 2-2015

NorskEnergi nr 2 2015

 Utgave 3-2015

NorskEnergi nr 3 2015 94x132

 Utgave 4-2015

NorskEnergi 4 2015

Tidsskriftet Norsk Energi 2014

Utgave 1-2014

NorskEnergi-1-2014

Utgave 2-2014

Norsk Energi-2-2014-94x132

Utgave 3-2014

NorskEnergi-3-2014

Utgave 4-2014

NorskEnergi-4-2014

 Tidsskriftet Norsk Energi 2013 

  Utgave 1-2013

NorskEnergi-1-2013

  Utgave 2-2013

NorskEnergi-2-2013

  Utgave 3-2013

NorskEnergi-3-2013

  Utgave 4-2013

NorskEnergi-4-2013