Teknisk dokumentasjon

FDV dokumentasjon 180xEn del, spesielt eldre tekniske anlegg har manglende eller ingen drift- og vedlikeholds-dokumentasjon (FDV-dokumentasjon). Det kan skape problemer når det skal gjøres service på anlegget, ved feilsøking, eller dersom det senere skal foretas ombygginger.

Norsk Energi kan bistå med å komplettere/utarbeide og sammenstille dokumentasjon, slik at den er oversiktlig og lett tilgjengelig for driftspersonell og andre som skal gjøre service på anlegget, eller ved ombygging.