Mellvang-Berg, Trygve

Mellvang-Berg, Trygve

Styret tittel: varamedlem

Trygve har bakgrunn som journalist i Vårt Land og NTBs samfunnsavdeling. I 2007 dro han til Brussel som Europa-korrespondent for NTB, før han tre år senere gikk han til stillingen som informasjonssjef i EFTAs overvåkingsorgan ESA. Siden 2013 har han vært kommunikasjonssjef i Norsk Fjernvarme.

Varamedlem til styret i Norsk Energi fra 08.06.2017.

Utdannelse med eksamensår

Cand.Mag., Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo, 1998
Journalistutdanninga, Høgskolen i Oslo, 2000