Stor interesse omkring energiledelse

tirsdag, 08 april 2014.

Siden Enova lanserte støtteordningen for energiledelse i november 2012 har 103 norske bedrifter fått støtte. Norsk Energi bistår mange bedrifter med innføring av ledelsessystemet.

Standard for energiledelse fås kjøpt hos Norsk StandardDe fleste av bedriftene som har fått støtte fra Enova har forpliktet seg til å etablere energiledelse i samsvar med standarden for energiledelse (NS-EN ISO 50001:2011), men det stilles ikke krav om sertifisering. Mange av disse bedriftene har også krav fra Miljødirektoratet eller Fylkesmannen om å etablere energiledelse i samsvar med standard relatert til selve utslippstillatelsen. Inntil videre kan også disse motta støtte for etableringen av ledelsessystemet.

Norsk Energi bistår mange bedrifter gjennom rådgivning og opplæring med å innføre eller videreutvikle et energiledelsessystem slik at energibehov, kostnader og klimagassutslipp reduseres. Ta kontakt med Hans Even Helgerud for mer informasjon.

Stor global interesse
Mer enn 5000 bedrifter globalt er nå sertifisert etter den fortsatt relativt nye internasjonale standard for energiledelse. Hele 85 % av sertifikatene er knyttet til bedrifter lokalisert i Europa, mens i Norge er det foreløpig kun 15 sertifiserte bedrifter.

Elkem Carbon Fiskaa går for sertifisering
Standarden har etablert en nyttig referanse for energiledelse som stadig flere bedrifter ønsker å måle seg opp mot uavhengig om sertifisering er et mål. Elkem Carbon Fiskaa i Kristiansand er en av flere bedrifter som med bistand fra Norsk Energi har etablert energiledelse i samsvar med standard, og som har ambisjon om sertifisering i løpet av året. En filmsnutt om bedriftens arbeid med energieffektivisering som ble laget i forbindelse med Enovakonferansen 2014 finnes her.

Mer informasjon om energiledelse.
(artikkelen er oppdatert mars 2015)