Prosjektering av varme- og kjøleanlegg

Riktig prosjektering er en forutsetning for å få velfungerende varme- og kjøleanlegg i bygg.

Norsk Energi prosjekterer alle typer varme- og kjøleanlegg, og har spisskompetanse på systemoppbygging, styring og regulering.

Vi utfører oppdrag i forbindelse med nybygg, samt ombygging av eksisterende anlegg.

Eksempler på oppdrag vi har erfaring fra:

  • Oppvarming- og kjølesystemer i bygg
  • Lokale varme- og kjølesentraler
  • Tappevannsløsninger
  • Kundesentraler for tilknytning til fjernvarme
  • Utskifting av varmerør
  • Sanitæranlegg

Vi har sentral godkjenning tiltaksklasse 3 for prosjektering av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner, samt for vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg.

dibk logo 120x