Ny varmesentral på Forus i Stavanger

Ny varmesentral på Forus i Stavanger

Kunde: Lyse Neo
År: 2013 - 2015
Kontakt: Sven Danielsen

Lyse Neo sin nye varmesentral, Forus Nord Energisentral, er basert på naturgass og vil kun være i bruk som spiss og reservelast. Grunnlasten i fjernvarmenettet i området er basert på energigjenvinning fra avfall fra Forus Energigjenvinning.

Spisslastsentralen har sykkelvei på taket og oppvarmede benker i det omkringliggende parkanlegget.

Norsk Energi har ivaretatt mange funksjoner i prosjektet. Dette har blant annet vært prosjektering av prosess og røranlegg, ansvarlig for sikkerhetsvurderinger, konsesjonssøknad og utslippsberegninger.

Mer informasjon.