Bugården varmesentral i Sandefjord

Bugården varmesentral i Sandefjord

Kunde: Statkraft Varme
År:  2013 - 2015
Kontakt: Anders Eide

Norsk Energi har hatt prosjekteringsledelsen, prosjekteringskontroll og byggeoppfølging av Statkraft Varme sitt nye prosessanlegg i Sandefjord.

Mer informasjon