08:45 – 09:00

Registrering - kaffe

09:00 – 09:15

Velkommen og introduksjon

09:15 – 10:00

Hva hemmer og hva fremmer arbeidet med energiledelse?
Innlegg og erfaringsutveksling v/ Hans Even Helgerud, Norsk Energi

10:00 – 11:00

Slik har vi lykkes med energiledelse.
Innlegg og erfaringsutveksling v/ Kai Johansen, Glencore Nikkelverk AS

11:00 – 12:15

Energioppfølging og dokumentasjon av energibesparelser i praksis.
Innlegg og erfaringsutveksling v/ Hans Even Helgerud

12:15 – 13:00

Lunsj

13:00 – 14:00

Ny struktur for ledelsessystemer og integrering
Innlegg og erfaringsutveksling v/ Thomas Haug, DNV GL

14:00 – 15:00

Energieffektive innkjøp og prosjektering
Innlegg og erfaringsutveksling v/ Thomas Haug

15:00 – 15:30

Enovas resultater og erfaringer med energiledelse
Innlegg v/ Marit Sandbakk, Enova

15:30 – 16:00

Oppsummering

Tidspunktene er veiledende og det vil bli tilpasset pauser ved behov!

Gå tilbake