08:45 – 09:00

Registrering - kaffe

09:00 – 09:30

Velkommen og introduksjon

09:30 – 10:30

Introduksjon til energiledelse
v/Hans Even Helgerud, Norsk Energi

10:30 – 10:45

Pause

10:45 – 12:15

Innhold og struktur i ISO 50001:2011
v/Thomas Haug, DNV GL

12:15 – 13:00

Lunsj

13:00 – 14:15

Innhold og struktur i ISO 50001:2011, fortsettelse
v/Thomas Haug, DNV GL

14:15 – 14:30

Pause

14:30 – 15:45

Praktiske eksempler, verktøy, tips og råd
Enovas tilbud om støtte til introduksjon av energiledelse
v/Hans Even Helgerud, Norsk Energi

15:45 – 16:00

Oppsummering

Tidspunktene er veiledende og det vil bli tilpasset pauser ved behov!

Gå tilbake