08:45 – 09:00

Registrering - kaffe

09:00 – 09:15

Velkommen og introduksjon

09:15 – 10:00

Introduksjon til energiledelse
v/Hans Even Helgerud, Norsk Energi

10:00 – 11:00

Egen vurdering av energiledelse (gruppeoppgave)
Evalueringsnøkkel for energiledelse

11:00 – 12:15

Innhold og struktur i ISO 50001:2011
v/Thomas Haug, DNV GL

12:15 – 13:00

Lunsj

13:00 – 14:00

Innhold og struktur i ISO 50001:2011, fortsettelse
v/Thomas Haug, DNV GL

14:00 – 15:00

Praktiske eksempler, verktøy, tips og råd
Enovas tilbud om støtte til introduksjon av energiledelse
v/Hans Even Helgerud, Norsk Energi

15:00 – 15:30

Veien frem til sertifisering
v/Thomas Haug, DNV GL

15:30 – 16:00

Oppsummering

Tidspunktene er veiledende og det vil bli tilpasset pauser ved behov!

Gå tilbake