Dag 1

10:00    Velkomst, registrering - kaffe
10:15    Innledning - Aktuelt lovverk og Norsk Gassnorm
11:00    Pause
11:15    Gassens egenskaper
12:30    Lunsj
13:15    Forsynings- og fordelingsanlegg
14:00    Pause
14:15    Gassforbrukende utstyr
16:00    Slutt for dagen

Dag 2

09:00    Generelt fyrromskrav
10:00    Pause
10:15    Drift, vedlikehold og service
11:00    Pause
11:15    Reparasjon og inngrep
12:30    Lunsj
13:15    HMS og beredskap
             Energi og miljø
1500     Pause
15:15    Kompetansetest - 1 time
16:30    Kurs slutt

Gå til hovedsiden for gasskurset

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.