Dag 1

10:00    Velkomst, registrering - kaffe
10:15    Innledning - Aktuelt lovverk og Norsk Gassnorm
11:00    Pause
11:15    Gassens egenskaper
12:30    Lunsj
13:15    Forsynings- og fordelingsanlegg
14:00    Pause
14:15    Gassforbrukende utstyr
16:00    Slutt for dagen

Dag 2

09:00    Generelt fyrromskrav
10:00    Pause
10:15    Drift, vedlikehold og service
11:00    Pause
11:15    Reparasjon og inngrep
12:30    Lunsj
13:15    HMS og beredskap
             Energi og miljø
1500     Pause
15:15    Kompetansetest - 1 time
16:30    Kurs slutt

Gå til hovedsiden for gasskurset