Optimalisering av kjølesystemet i Barcode

fredag, 21 mars 2014.

Norsk Energi er engasjert av de nye eierne bak kjølesentralen for Barcode-rekka i Bjørvika for optimalisering av hele systemet fra kjøleproduksjon til utnyttelsen i byggene.

Det er eierne DnB Næringseiendom, Braathen Eiendom, KLP Eiendom og Oslo S Utvikling som ønsket å både sikre leveransen til leietakerne og optimalisere systemet, derfor engasjerte de Norsk Energi som har bred kompetanse på området. 

- Normalt jobber Norsk Energi kun på produksjons- og distribusjonssiden, men her har vi fått mulighet til å se på helheten. Byggenes sentralkjølesystemer påvirker i høyeste grad effektiviteten i førstnevnte systemer, og det er svært tilfredsstillende å få jobbe med hele prosessen fra A-Å. De første konkrete resultatene forventes klare ifbm oppstart av kjølesesongen i mai 2014, sier Stein Randby i Norsk Energi.

Kontakt: Johan M. Grinrød

Les gjerne mer om prosjektet i Årsrapporten for 2013, side 12.

Saken er oppdatert i mai 2014 (Årsrapporten for 2013).
Saken er oppdatert med ny kontaktperson.

Barcode-rekka i Bjørvika i Oslo. Foto: Anne Evensen