Nytt styre i Norsk Energi

fredag, 09 juni 2017.

På Generalforsamlingen i Norsk Energi den 8. juni ble Anders Holst fra Yara Norge AS – Yara Porsgrunn valgt inn i styret og John Marius Lynne ble gjenvalgt. Begge valgt for to år, øvrige medlemmer var ikke på valg. De ansatte har valgt Bjørn Filip Johannessen som ny styrerepresentant.

Agendaen for årets Generalforsamling inneholdt de vanlige punktene med Styrets årsberetning, årsregnskap med revisjonsberetning, revisors honorar og valg. Det var ikke kommet inn andre saker til behandling. Både styret og medlemmer i Norsk Energi har anledning til å fremme saker til behandling på Generalforsamlingen.

Valg:
Styret består av syv representanter valgt av Generalforsamlingen og to representanter valgt av de ansatte, alle valgt for to år. I tillegg velges årlig to vararepresentanter for medlemsrepresentantene, valgt for ett år. De ansattes representanter har personlige vararepresentanter, valgt for samme periode som representantene.

I år skulle det velges to styremedlemmer., to varamedlemmer og tre medlemmer til valgkomitéen.
Et varamedlem, Anders Holst, ble nå valgt som styremedlem og et styremedlem, John Marius Lynne, ble gjenvalgt.
Som varamedlemmer ble Tore Nystuen gjenvalgt og Trygve Mellvang-Berg kom inn som nytt varamedlem.
Til valgkomitéen ble alle tre fra foregående periode gjenvalgt. Se navn nedenfor.

Styret for Norsk Energi fom 8. juni 2017:
På et kort styremøte rett i etterkant av Generalforsamlingen konstituerte det nye styret seg og valgte leder og nestleder.

Håkon Kristian Delbeck, Elkem Silicon Materials – leder (ikke på valg)
Berit Helgesen, Hurum Eiendomsselskap KF – nestleder (ikke på valg)
Ingjerd Elise Aaraas, Brekke & Strand Akustikk (ikke på valg)
John Marius Lynne, Eidsiva Nett (gjenvalgt for 2 år)
Anders Hauge Johansen, Norske Skog Saugbrugs (ikke på valg)
Anders Holst – Yara Norge AS, Yara Porsgrunn (ny – valgt for 2 år)
Kristin L. Jordhøy (ansattrepr) (gjenvalgt for 2 år i 2016)
Bjørn Filip Johannessen (ansattrepr) (ny - valgt for 2 år i 2017)

Varamedlemmer: (valgt for ett år)
Tore Nystuen, Dynea AS (gjenvalgt)
Trygve Mellvang-Berg (ny)
Ida Mathilde Falch (vara for Kristin L. Jordhøy, valgt for 2 år i 2016)
Hans Even Helgerud (vara for Bjørn Filip Johannessen, valg for 2 år i 2017)

Valgkomité: (valgt for ett år)
Øyvind Nilsen, Hafslund Varme AS, leder
Hans Borchsenius, Norsk Energi
Ronny Valjord, Norsk Energi

Styret i Norsk Energi per 8. juni 2017. Fra venstre ses: Ida M. Falch, Kristin L. Jordhøy, Bjørn Filip Johannessen, Berit Helgesen, Trygve Mellvang-Berg, Håkon Kristian Delbeck, Anders Holst og John Marius Lynne. Ingjerd Elise Aaraas, Tore Nysteuen og Hans Even Helgerud var ikke til stede da bildet ble tatt.Styret i Norsk Energi per 8. juni 2017. Fra venstre ses: Ida M. Falch, Kristin L. Jordhøy, Bjørn Filip Johannessen, Berit Helgesen, Trygve Mellvang-Berg, Håkon Kristian Delbeck, Anders Holst og John Marius Lynne.
Ingjerd Elise Aaraas, Anders Hauge Johansen,Tore Nystuen og Hans Even Helgerud var ikke til stede da bildet ble tatt.