Aktuelt

Spesialist på termisk energi

Norsk Energi er et ledende konsulentselskap innen energi, miljø og sikkerhet, med spesialkompetanse på termiske energisystemer.

Vi er aktivt engasjert i en rekke større og mindre prosjekter med energiledelse, energieffektivisering, omlegging til fornybare energikilder og reduserte NOx- og CO2-utslipp – først og fremst gjennom rådgivning, prosjektering, teknologiutvikling og opplæring.
 

Aktuelt

Effektiv og lønnsom utnytting av røykgassen

tirsdag 12, December 2017.

Effektiv og lønnsom utnytting av røykgassen

Norsk Energi har vært engasjert som spesialrådgiver for å installere en ny varmepumpe for å hente ut varme fra røykgassen på gjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo.

Årets siste utgave av bladet Norsk Energi

tirsdag 12, December 2017.

Årets siste utgave av bladet Norsk Energi

I bladet Norsk Energi nr 4-2017 kan du lese et portrettintervju med fjernvarmeveteran Egil Evensen i Statkraft Varme som nå blir pensjonist etter 35 år i fjernvarmebransjen .

Seminar om energiledelse

mandag 11, December 2017.

Seminar om energiledelse

Ønsker du lære av andre bedrifter som har erfaring med energiledelse, og få kunnskap om endringer i revidert standard for energiledelse?

Herøya Industripark med nytt fjernvarmenett

tirsdag 21, November 2017.

MILEPÆL: De har all grunn til å smile; Første bygg i industriparken er koblet til fjernvarmenettet. Fra venstre Skjalg Aasland og Tove A. Kilen, Herøya Industripark AS, og Pål Berg, Bilfinger. (Foto:Ole Bjørn Ulsnæs)

Overskuddsvarme fra Yaras kalksalpeterfabrikk skal gi miljøvennlig energi til 14 bygg i Herøya Industripark. Norsk Energi har hatt en sentral rolle i arbeidet med det nye fjernvarmenettet.

Ledig stilling for ingeniør - maskin, energi og miljø

mandag 13, November 2017.

Ledig stilling for ingeniør - maskin, energi og miljø

Norsk Energi, avdeling Fjernvarme og Fornybar Energi søker ingeniør/sivilingeniør med generell maskin-/energi- og miljøbakgrunn.

[12 3 4 5  >>