Aktuelt

Spesialist på termisk energi

Norsk Energi er et ledende konsulentselskap innen energi, miljø og sikkerhet, med spesialkompetanse på termiske energisystemer.

Vi er aktivt engasjert i en rekke større og mindre prosjekter med energiledelse, energieffektivisering, omlegging til fornybare energikilder og reduserte NOx- og CO2-utslipp – først og fremst gjennom rådgivning, prosjektering, teknologiutvikling og opplæring.
 

Aktuelt

Snart slutt på støtteordning til utfasing av oljefyr

tirsdag 07, August 2018.

Snart slutt på støtteordning til utfasing av oljefyr

1. desember 2018 avslutter Oslo Kommune sin støtteordning med tilskudd til fjerning av oljefyr. Norsk Energi er godkjent enøkkonsulent og kan hjelpe byggeiere som trenger bistand til utfasing og valg av ny energikilde.

Konseptsvalgvurdering for Grønmo Avfallsdeponi

torsdag 05, July 2018.

Konseptsvalgvurdering for Grønmo Avfallsdeponi

Norsk Energi har inngått kontrakt med Oslo Kommune Energigjenvinningsetaten (EGE) om gjennomføring av konseptsvalgvurdering (KVU) for Grønmo Avfallsdeponi, Oslo, mht. energiutnyttelse av deponigass. 

Ledig stilling for ingeniør med erfaring fra inspeksjoner av trykkpåkjent utstyr

tirsdag 26, June 2018.

Inspektør i full gang med inspeksjon i vannrørskjel. Her kontrolleres vannrørene for slitasje og korrosjon på kjelens avgasside.

Norsk Energi Kontroll AS, som er teknisk kontrollorgan innen PED og akkreditert som inspeksjonsorgan type A, søker selvgående ingeniør til gjennomføring av inspeksjonsarbeider.

Nå kan alle få kjelpassersertifikat fra Norsk Energi - selv om de har operatørsertifikat fra andre

fredag 22, June 2018.

Nå kan alle få kjelpassersertifikat fra Norsk Energi - selv om de har operatørsertifikat fra andre

De som ønsker oppgradering fra kjeloperatør (med gyldig kjeloperatørsertifikat) til kjelpasser står fritt til å gjennomføre kjelpasserkurs og få utstedt kjelpassersertifikat hos hvilken akkreditert leverandør de ønsker å benytte.

Nytt styre i Norsk Energi

mandag 18, June 2018.

Nytt styre i Norsk Energi

På Generalforsamlingen i Norsk Energi den 14. juni ble fire styremedlemmer, to varamedlemmer og tre valgkomité-medlemmer gjenvalgt.

[12 3 4 5  >>