Nye utslippskrav til energianlegg

mandag, 13 oktober 2014.

Alle anlegg mellom 1 og 50 MW må fra 1. januar 2015 oppfylle samme utslippsgrenser som nye anlegg, og flere anlegg enn før må ha kontinuerlig røykgassmåling.
Alle anlegg skal også være meldt inn til Fylkesmannen med tilhørende spredningsberegninger. 

Norsk Energi kan blant annet bistå med kartlegging av mulige tiltak for å oppfylle kravene, og med gjennomføring av nødvendige drifts- og anleggsforbedringer samt utarbeidelse av melding og spredningsberegninger.

Nye utslippsgrenser
Inntil 1.1.2015 har forbrenningsanlegg fra før 2009 mindre strenge utslippsgrenser enn nyere anlegg. Fra denne datoen strammes kravene inn og alle anlegg, både nye og eksisterende, får like utslippsgrenser.

Følgende tabell viser innstrammingene for anlegg som bruker fast biobrensel:

Oversikt over innstramming av utslippsgrenser fra 1.1.2015 (Forurensningsforskriften § 27-4 og § 27-5)Oversikt over innstramming av utslippsgrenser fra 1.1.2015 (Forurensningsforskriften § 27-4 og § 27-5) 

For oljefyrte anlegg er det innstramminger på utslipp av støv og for gassfyrte anlegg på utslipp av NOx .

Kontinuerlig røykgassmåling
Fra 1.1.2015 gjelder nye krav også til kontinuerlig måling av CO og NOx for biobrenselanlegg. Tidligere var innslagspunktet for dette kravet ved innfyrt effekt på 10 MW, men blir nå senket til 5 MW.

Oksygenstyrt forbrenning
Det stilles krav om at alle anlegg for faste biobrensler skal ha oksygenstyrt forbrenning. For anlegg som mangler dette, vil dette være et nødvendig første tiltak.

Melding og spredningsberegninger
For anlegg som ikke allerede er registrert hos Fylkesmannen skal det sendes melding og utarbeides spredningsberegninger.

Norsk Energi kan bidra
En del eldre energianlegg har allerede i dag problemer med å oppfylle gjeldende utslippskrav. Norsk Energi kan bistå anleggseier i å vurdere nødvendige forbedringer av eksisterende anlegg og optimal drift av dette. Vi kan også beregne tiltakskostnader. 

I tillegg vil vi kunne se på:

  • Forbrenningstekniske forbedringer
  • Eksisterende drifts- og vedlikeholdsrutiner
  • Daglig drift av anlegget og mulighet for optimaliseringer
  • Effektiv håndtering av driftsforstyrrelser
  • Utbedringer eller revisjon av eksisterende røykgassrensing

Utarbeidelse av melding til Fylkesmannen samt spredningsberegninger kan vi også bistå med.

For ytterligere informasjon og ev. et uforpliktende fastpristilbud på innledende vurdering, ta kontakt med:

Morten Soma, Einar Kjerschow eller
Dag Borgnes (spredningsberegninger)

Saken er ajourført 16.10.2014

Nye utslippskrav til bioenergianlegg

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.