Ny storulykkeforskrift fra 1. juli

fredag, 17 juni 2016.

DSB melder om at ny storulykkeforskrift ble fastsatt i statsråd 3. juni og trer i kraft allerede 1. juli, og den generelle fristen for å etterkomme nye krav i forskriften, er 1. juni 2017.

Den nye forskriften stiller blant annet større krav til de virksomheter som er meldepliktige, jf. § 6. Bedriftene får nå krav om beredskapsplan og det er stilt konkrete krav til denne. Tilsynsfrekvensen skal økes. Det stilles noe strengere krav til dokumentasjon som skal sendes inn til myndighetene, og til oppdatering av dokumentasjon. Virksomhetene plikter også i større grad enn tidligere å informere lokale myndigheter og allmennheten. Nytt for alle virksomheter er kravet om strategi i § 7.

Det er utarbeidet et dokument som gir en oversikt over de viktigste endringene i den nye storulykkeforskriften. Dette dokumentet finner du på DSBs nettside sammen med blant annet Forskriften fra Lovdata med tilhørende veiledning.

Fristen for å etterkomme de nye kravene gjelder uansett om virksomheten for første gang blir definert som storulykkevirksomhet ved forskriftens ikrafttredelse, eller om den var omfattet av forskrift 17. juni 2005 (tidligere storulykkeforskrift).

Storulykkeforskriften stiller krav om at virksomheter som oppbevarer store mengder farlige kjemikalier skal arbeide systematisk for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker. Virksomhetene skal ha et styringssystem som ivaretar dette gjennom gode strukturer, rutiner og prosedyrer for sitt arbeid, blant annet innenfor områdene opplæring, risikostyring, driftskontroll, styring av endringer og beredskap.

Trenger du hjelp kan Norsk Energi med sin kompetanse på området bidra. Ta kontakt med Kjell Olav Nerland eller Morten H. Soma

LNG tankanlegg ved Haraldrud varmesentral fra Morten SLNG tankanlegg ved Haraldrud varmesentral, Foto: Morten H. Soma.

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.