Ny pelletsfabrikk på Moelven Soknabruket

torsdag, 30 august 2018.

Moelven Industrier bygger en ny pelletsfabrikk og et nytt bioenergianlegg på Sokna utenfor Hønefoss. Norsk Energi har stått for det samlede integrerte innovative energikonseptet for sagbruket og pelletsfabrikken.

Satsningen tar i bruk banebrytende løsninger, der energi og flisprodukter fra Moelvens sagbruk i regionen blir brukt til pelletsproduksjon. Enova støtter satsningen på bioenergi med 66 millioner kroner.

Den nye fabrikken vil doble Norges pelletsproduksjon
Når fabrikken, som vil få en kapasitet på 80.000 tonn/år, står ferdig i 2020 vil den sørge for at pelletsproduksjonen i Norge blir fordoblet. Moelven regner med at fabrikken vil gi 8-10 nye arbeidsplasser, og investeringen har en totalramme på 270 millioner kroner. Fabrikken vil i første omgang levere pellets til det internasjonale markedet, men Moelven tror at det norske markedet vil komme etter.

Stian Wadahl er Norsk Energis prosjektleder og har sørget for at Moelven har fått støtte fra Enova og er ansvarlig for denne nye innovative energikonsseptet.Stian Wadahl er Norsk Energis prosjektleder og har sørget for at Moelven har fått støtte fra Enova og er også ansvarlig for dette nye innovative energikonsseptet.Det unike med fabrikken er at det er den første pelletsfabrikken i Norge som er energimessig fullintegrert i et sagbruk. En stor del av den totale investeringen er et helt nytt bioenergianlegg på 24 MW som skal forsyne både sagbruket og pelletsfabrikken med energi. Det tas også i bruk nyutviklet tørketeknologi med varmegjennvinning i pelletsproduksjonen. Det betyr at energien som ellers ville gått til spille fra sagbruket brukes i produksjonen av hvit pellets. Beregninger viser at man med dette grepet vil redusere energibruken i pelletsproduksjonen med opptil 37 prosent.

Kraftig vekst i det globale pelletsmarkedet
Den globale etterspørselen etter fornybare energikilder er sterkt økende. Trepellets erstatter i større og større grad kull og andre fossile energibærere i verdens energiproduksjon. Det forventes en markedsutvikling for trepellets fra et totalt globalt volum fra 28 millioner årstonn i 2016, til over 65 millioner tonn i 2025. Med denne forventede utviklingen i pelletsmarkedet, og gjennom å etablere et konsept som gir konkurransedyktighet for omsetning i verdensmarkedet, fremhever Moelven at det vil ligge til rette for etablering av ny pelletsproduksjon i Norge.

En av fordelene i Moelvens konsept er råstoff (flis) fra ferdig barket jomfruelig trevirke av norsk gran og furu. Over halvparten av råstoffet til pelletsproduksjonen er biprodukter fra Soknabrukets produksjon, resterende fra Moelvens øvrige sagbruk i regionen. God og homogen råstoffkvalitet gir grunnlag for gode produktegenskaper, og produktsertifisering i henhold til EN plus A1 (beste kvalitet) forutsettes oppnåelig. I kombinasjon med PEFC og FSC CW sertifisering gir dette et fortrinn i markedet. (Kilde: Enova og Moelven Industrier)

Norsk Energis rolle
Norsk Energi har vært involvert i prosjektet helt fra starten i januar i år. Vi har stått for utformingen av Enova-søknaden og har sørget for at Moelven har fått 650 000 kr i forprosjektstøtte samt 66 MNOK i investeringsstøtte fra Enova for gjennomføring av prosjektet. Vi har stått for det samlede integrerte innovative energikonseptet for sagbruket og pelletsfabrikken.

Stian Wadahl i Norsk Energi er ansvarlig for bioenergianlegget, oppfølging og rapportering mot Enova samt kvalitetssikring av overordnet energikonsept. For øvrig har Knut Sandvold og Oddbjørn Ulland på Gjøvikkontoret vært viktige bidragsytere i prosjektet. Stine Belgum Torstensen i Norsk Energi er engasjert for å utarbeide utslippssøknad.

Kontakt: Stian Wadahl

Moelven Industrier utvider på Moelven SoknabruketMoelven Industrier bygger ny pelletsfabrikk på Moelven Soknabruket. Foto: Moelven

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.