Norsk Energi er 100 år

mandag, 22 februar 2016.

Norsk Energi har helt siden etableringen i 1916 vært et ledende spisskompetansemiljø innen termisk energi. Våre dyktige ingeniører har gjennom 100 år levert konsulenttjenester til industribedrifter, energiselskaper og myndigheter for å fremme effektiv, miljøvennlig og sikker bruk av energi.

NE 100 r thumb100-årsjubileumet vil bli behørig feiret torsdag 9. juni 2016, samme dag som Generalforsamlingen finner sted. (mer informasjon senere)

Norsk Energi er organisert som en forening og ble stiftet 16. mars 1916 under navnet Norsk Dampkjelforening. Det er i dag 82 bedrifter i Norge som er medlemmer. Mer informasjon om medlemskap, fordeler, innmeldingsmulighet og hvem som er medlemmer finner du på www.energi.no/medlemskap. Alle medlemsbedriftene vil bli invitert til jubileumsfeiringen.

Vi er et spisskompetansesenter innen termiske energisystem og har blant annet vært med på å prosjektere de fleste energisentralene i de største fjernvarmeanleggene i Norge. Dette innebærer at vi har god kunnskap om både store varmepumpeanlegg, kjelanlegg for returtre, flis og trepulver. I tillegg har vi god kompetanse på forbrenning av biolje, biogass, gass og lettolje. I den senere tid har vi også prosjektert flere store varmesentraler basert på el. De fleste spillvarmeprosjekter fra industri til fjernvarmeformål har Norsk Energi prosjektert.

Vi har vært involvert i flere store varmegjenvinningsprosjekter i Norge, Canada, Russland og Kina med å produsere strøm eller damp fra gjenvunnet varme fra avgasser på smelteverk. Vi har nylig prosjektert dampturbiner på Finnfjord og Bjølvefossen.

Vår røde tråd i alle år er å spare energi og gjenvinne energi. Vi har de senere år gjennomført over 70 energiledelsesprosjekter i industri og energiselskaper med fokus på å kartlegge gode tiltak som sikrer effektiv, miljøvennlig og sikker bruk av energi.

I forbindelse med jubiléet vil vi publisere artikler knyttet til Norsk Energis historie og bidrag til industrien i hver utgave av bladet Norsk Energi som utgis i 2016, samt her på nettsiden.

I utgave 1–2016, som blir utgitt i begynnelsen av mars, kan du lese et stort intervju med Jon Tveiten, som har jobbet 30 år i foreningen og som adm.dir. siden 2007, og om utviklingen i industriens bruk av energi fra 1916 til 2016.

Se også den interessante artikkelen «Norsk industri i vekst, kriser og tilbakegang 1916 - 2016» i utgave 4-2015 (side 28 - 33).

Norsk Energi holder til i Hoffsveien 13 på Skøyen i Oslo. Norsk Energi holder til i Hoffsveien 13 på Skøyen i Oslo.

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.