• Miljo

De riktige miljørådene

Miljø og klima er et hovedområde i Norsk Energi. Med omfattende kompetanse og lang erfaring innen klima- og miljørådgivning bidrar vi til at norske og internasjonale bedrifter forbedrer sine miljøprestasjoner på en lønnsom og effektiv måte.

Som rådgivere bistår vi i alle ledd i klima- og miljøprosjekter, fra konsekvensutredninger og studier til prosjektering, kontraktsrådgivning, prosjektering, innføring av styringssystemer, opplæring og dokumentasjon. Aktivitetene omfatter dessuten forskningsoppdrag.

Klima- og miljøtjenestene benyttes aktivt av norske industribedrifter, energiselskaper, offentlige myndigheter og internasjonale institusjoner.

Våre hovedtjenester er:

 • Klimastrategi/klimaregnskap
 • Miljørådgivning/miljøregnskap
 • Miljøledelse
 • Teknisk miljøanalyse/renere produksjon
 • JI- og CDM-prosjekter
 • Konsesjonssøknader
 • Konsekvensutredninger
 • Forbrenningsoptimalisering
 • Spredningsberegninger for utslipp til luft
 • Avfallsforbrenning og avfallsbehandlingsanlegg:
  utredninger, prosjektering mv
 • Støymålinger, -utredninger og tiltak for støyreduksjon

 

 

 

 

 

 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.