• Miljo

De riktige miljørådene

Miljø og klima er et hovedområde i Norsk Energi. Med omfattende kompetanse og lang erfaring innen klima- og miljørådgivning bidrar vi til at norske og internasjonale bedrifter forbedrer sine miljøprestasjoner på en lønnsom og effektiv måte.

Som rådgivere bistår vi i alle ledd i klima- og miljøprosjekter, fra konsekvensutredninger og studier til prosjektering, kontraktsrådgivning, prosjektering, innføring av styringssystemer, opplæring og dokumentasjon. Aktivitetene omfatter dessuten forskningsoppdrag.

Klima- og miljøtjenestene benyttes aktivt av norske industribedrifter, energiselskaper, offentlige myndigheter og internasjonale institusjoner.

Våre hovedtjenester er:

 • Klimastrategi/klimaregnskap
 • Miljørådgivning/miljøregnskap
 • Miljøledelse
 • Teknisk miljøanalyse/renere produksjon
 • JI- og CDM-prosjekter
 • Konsesjonssøknader
 • Konsekvensutredninger
 • Forbrenningsoptimalisering
 • Spredningsberegninger for utslipp til luft
 • Avfallsforbrenning og avfallsbehandlingsanlegg:
  utredninger, prosjektering mv
 • Støymålinger, -utredninger og tiltak for støyreduksjon