Medlemmer i Norsk Energi kan én gang i året be om et medlemsbesøk – på inntil én dags varighet - fra en av våre konsulenter. Dette er et gratis medlemsbesøk, og må ikke sees som en erstatning for regulære besøk i forbindelse med oppdrag.

Hensikten med besøket er å diskutere og gi råd i saker bedriften er opptatt av, samtidig som vi ønsker å opprettholde kontakten med våre medlemmer.

Dersom din bedrift er medlem og ønsker medlemsbesøk vil vi gjerne ha noen stikkord om hvilke tema eller fagområder som er av interesse for bedriften. For at vi kan forberede oss, og velge rett person fra oss må dere fylle ut og krysse av på medlemsbesøkskjemaet som sendes til oss

per epost: – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
per post: Norsk Energi, Postboks 27 Skøyen, 0212 Oslo

Eventuelle spørsmål rettes til Jon Tveiten på tlf. 22 06 28 10 – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.