Kurs høsten 2018

fredag, 24 august 2018.

Norsk Energi med en innholdsrik kurshøst. Kjelpasserkurs, kjeloperatørkurs, oppdateringskurs, kurs i energiledelse - både introduksjonskurs og påbygningskurs står på agendaen.

Kjeloperatørkurs, kjelpasserkurs og oppdateringskurs
Alle som betjener et kjelanlegg for damp eller hetvann med temperatur over 110 grader og med effekt lik eller over 0,5 MW skal ha gyldig kjeloperatør- eller kjelpassersertifikat. Sertifikater må fornyes hvert 5. år.
Regelverket stiller krav om opplæring/kurs, relevant praksis og bestått eksamen hos akkreditert instans for å få sertifikat.

Norsk Energi er en av landets ledende arrangør av operatør- og kjelpasserkurs, samt oppdateringskurs. Våre kursledere har mange års erfaring fra kjelanlegg og jobber innen faget til daglig. Kursene oppfyller alle offentlige krav, og etter bestått eksamen utstedes det aktuelle sertifikat iht. gjeldende lover og forskrifter. Norsk Energi er akkreditert (godkjent) av Norsk Akkreditering for utstedelse av kjeloperatør- og kjelpassersertifikat.

Mer informasjon om kursene, når og hvor vi holder kurs, kursinnhold, påmeldingsskjema, priser, regelverket og kravene til sertifikat finner du på www.energi.no/kjelpasserkurs-operatorkurs og på www.energi.no/oppdateringskurs

Kjelpassere med gyldig kjelpassersertifikat har ansvaret og er kvalifisert til betjening av alle typer kjelanlegg (unntatt særlig kompliserte anlegg som krever spesiell dokumentert opplæring). For å bli kjelpasser må man først bli kjeloperatør, ha 2 års relevant praksis, samt gjennomføre kjelpasserkurs og bestå eksamen. For mer informasjon - se www.energi.no/kjelpasserkurs.

Kjeloperatører er kvalifisert til betjening av kjelanlegg over 0,5 MW under ledelse av kjelpasser med gyldig sertifikat (Operatører kan ikke ha selvstendig ansvar for anlegget). For å bli kjeloperatør må man gjennomføre kjeloperatørkurs, bestå eksamen og inneha minimum 3mnd. relevant praksis. For mer informasjon - se www.energi.no/operatorkurs.

Hvis effekten er mindre enn 0,5 MW kan operatører med gyldig operatørsertifikat, eller annen dokumentert opplæring, selvstendig betjene anlegget.
- Det er innstilt temperatur på sikkerhetstermostaten for hetvannsanlegget som definerer temperaturen og ikke hva det kjøres på av temperatur, forklarer kursleder Knut Sandvold i Norsk Energi.

Kjeloperatør- og kjelpasserertifikat må fornyes hvert 5. år 
Sertifikater utstedes for 5 år av gangen og må fornyes før utløpsdato. Det er krav om ny bestått eksamen. Mer informasjon om resertifisering/fornyelse finner du på www.energi.no/resertifisering.

Kurs i energiledelse
Denne høsten arrangerer vi, i samarbeid med DNV GL, to kurs i energiledelse; Introduksjonskurs og Påbygningskurs. Kursene gir deg en helhetlig forståelse for hvordan et system for styring av energibruk gir bidrar til energieffektivisering, og du får høre om endringer i den nye standarden for energiledelse (ISO 50001-2018). Mer informasjon og påmeldingsmulighet.

Gasskurs: Kurs i drift av anleggstype 2
Dette kurset arrangeres i mars 2019 og er for driftspersonell i industribedrifter (prosessoperatørere, mekanikere, elektrikere) og driftsledere/vaktmestere i boligsameier. Anleggstype 2 omfatter større gassanlegg for Propan/LPG og Naturgass(LNG). Mer informasjon og påmeldingsmulighet.

Kontakt: Anne Evensen

Velkommen på kurs!

Norsk Energis kursledere for operatør- og kjelpasserkursene, samt oppdateringskursene, Hans Magnus Myklestad, Knut Sandvold og Odd Dåvøy ønsker velkommen på kurs.Norsk Energis mangeårige kursledere for kjeloperatør- og kjelpasserkursene, fra venstre: Hans Magnus Myklestad, Knut Sandvold og Odd W. Dåvøy, ønsker velkommen på kurs i høst! Kursleder Jan Erik Stensby var dessverre ikke til stede da bildet ble tatt.

 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.