Kurs for driftspersonell ved pelletsfyrte nærvarmeanlegg

torsdag, 18 september 2014.

Norsk Energi har denne uken gjennomført opplæring av driftspersonell hos Ringerikskraft Nærvarme AS. 

Ringerikskraft Nærvarme AS eier flere nærvarmeanlegg. Etter at selskapet en periode har benyttet ekstern bistand til drift av anleggene som benytter pellets som energikilde, vil de nå ta over dette ansvaret selv.

I denne sammenheng har Norsk Energi blitt engasjert for å gjennomført opplæring av personell som skal drifte anlegget. Opplæringen har omfattet følgende hovedpunkter:

  • Lover, forskrifter og andre myndighetskrav
  • Forbrenningsteknikk inkl. energioptimalisering og minimalisering av utslipp til luft
  • Termodynamikk (varmelære - varmtvann)
  • Oppbygging, hovedkomponenter og funksjon for mindre varmesentraler
  • Styring, overvåkning og sikring
  • Drift av pelletsanlegg, inklusive inspeksjon og kontrollpunkter
  • Vannbehandling
  • Askehåndtering
  • Generelt om faremomenter/risiko i varmesentraler (CO, støveksplosjon, kjeleksplosjon, kjemikalier mv.)

Sjefskonsulent Morten H. Soma har stått for opplæringen.

Ringerikskraft Nærvarme sin pelletsfyrte energisentral ved Norsk Energi har gjennomført intern opplæring av driftspersonell ved pelletsfyrte nærvarmeanlegg. Sundvollen Hotell. Foto: Morten H. SomaRingerikskraft Nærvarme sin pelletsfyrte energisentral ved Sundvollen Hotell. Foto: Morten H. Soma

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.