Prosjekter

Norsk Energi er et ledende konsulentselskap innen energi, miljø og sikkerhet, med spesialkompetanse på termiske energisystemer.

Ta gjerne en titt på noen av våre referanseprosjekter.

International

Bærekraftig vannkraftutvikling i Georgia

Bærekraftig vannkraftutvikling i Georgia

År: 2012 - 2015
Kontakt: Sergei Faschevsky

Norsk Energi var prosjektleder for det treårige prosjektet «Sustainable Hydropower Development in Georgia», gjennomført i 2012-2015 og finansiert av et tilskudd fra det Norske Utenriksdepartement. Prosjektet ble etablert for å tilrettelegge for en mer bærekraftig utvikling av vannkraftressursene i Georgia, med fokus på krav og praksis for miljøkonsekvensanalyser, samt kommunikasjon, åpenhet og deltagelse fra lokalbefolkning og sivilsamfunn i beslutningsprosesser.

Mer informasjon om prosjektet og resultatene.

Bærekraftig småkraftutvikling og forsyningssikkerhet i Armenia

Bærekraftig småkraftutvikling og forsyningssikkerhet i Armenia

År: 2011 - 2014
Kontakt: Sergei Faschevsky

Norsk Energi var prosjektleder for det treårige prosjektet «Sustainable Small Hydropower Development for Energy Security», gjennomført i 2011-2014 og finansiert av et tilskudd fra det Norske Utenriksdepartement. Prosjektet ble etablert for å bidra til å styrke ressursutnyttelsen og effektiviteten i småskala vannkraftutbygging i Armenia, og minimere de negative miljø- og sosiale konsekvensene fra småkraftanlegg i landet.

Mer informasjon om prosjektet og resultatene.