Hvem trenger kjelpassersertifikat?

tirsdag, 20 august 2013.

Har du et kjelanlegg for damp eller hetvann, dimensjonert for 110 grader eller mer og med effekt lik eller over 0,5 MW, kreves det gyldig sertifikat for å betjene det. Alle sertifikat må fornyes hvert 5. år.

KjelanleggNorsk Energi minner om at alle som har et kjelanlegg for damp eller hetvann, dimensjonert for 110 grader eller mer og med effekt lik eller over 0,5 MW, må ha gyldig kjelpassersertifikat eller operatørsertifikat for å betjene disse.
NB! Operatører kan imidlertid ikke selvstendig ha ansvar for anlegget, men må stå under ledelse av sertifisert kjelpasser. Hvis effekten er mindre enn 0,5 MW kan operatører med gyldig operatørsertifikat, eller annen dokumentert opplæring, selvstendig betjene anlegget.

- Det er innstilt temperatur på sikkerhetstermostaten som definerer temperaturen og ikke hva det kjøres på av temperatur, forklarer Knut Sandvold i Norsk Energi.

Mer informasjon om regelverket

Norsk Energi er godkjent/akkreditert av Norsk Akkreditering for å utstede kjelpassersertifikat og tilbyr både operatør- og kjelpasserkurs samt oppdateringskurs. Mer informasjon og påmeldingsmulighet finner du på www.energi.no/kurs.

Sertifikatkrav
Kravene for å få operatørsertifikat er: 3 måneders praksis med damp- og kondensatsystemer, under ledelse av sertifisert kjelpasser og Operatørkurs med bestått eksamen fra godkjent (akkreditert) instans.

Kravet for å få kjelpassersertifikat er: 2 års praksis som operatør for kjel (ytelse > 0,5 MW – temperatur over 110 °C) under ledelse av kjelpasser med sertifikat og Kjelpasserkurs med bestått eksamen hos akkreditert (godkjent) instans.

Sertifikatene er gyldige i 5 år
Vi gjør oppmerksom på at alle sertifikat må fornyes hvert 5. år – det kan du lese mer om i artikkelen «Har du gyldig kjelpassersertifikat?»

Kontakt: Anne Evensen