Etablerer gode HMS-rutiner

Norsk Energi kan bistå store og små bedrifter med å utarbeide et HMS-internkontrollsystem. Vi kjenner regelverket og har lang erfaring med å etablere gode HMS-rutiner.

Ifølge Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-forskriften) plikter den som er ansvarlig for virksomheten å iverksette systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet. Dette skal gjøres i samarbeid med medarbeiderne og deres representanter, og rutinene skal være dokumentert skriftlig. Det innebærer at alle bedrifter skal ha skriftlige beskrivelser av:

  • hvilke mål virksomheten har for helse, miljø og sikkerhet
  • hvordan virksomheten er organisert, omfattende blant annet fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS
  • hvordan kartlegging av risiko er gjennomført (brev, rapporter, måleresultater og lignende)
  • hva som skal gjøres, når og av hvem, for å fremme helse, miljø og sikkerhet (handlingsplan)
  • rutiner for å håndtere feil og mangler
  • hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten

Et slikt HMS-internkontrollsystem er derfor et viktig verktøy i arbeidet med å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll er kvalitetssikring!

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.