Fjernvarmens rolle i energisystemet

fredag, 07 februar 2014.

Ny rapport: Norsk Energi og Thema Consulting har på vegne av NVE gjennomført en analyse av fjernvarmens rolle i det norske energisystemet.

Les rapporten herFjernvarme spiller en liten, men viktig rolle i det norske energisystemet. Fjernvarme har størst betydning for forsyningssikkerheten i de store byene. Dette er to av konklusjonene i analysen, som i dag er utgitt i NVE-rapport 2014-12 ”Fjernvarmens rolle i energisystemet”.

Rapporten er ikke en total analyse av fjernvarmens rolle i det norske energisystemet, men tar for seg tre utvalgte områder:

  • fjernvarmens bidrag til sikker forsyning av energi i Norge
  • fjernvarmens bidrag ved utfasing av oljekjeler
  • fjernvarmens rolle i bygg med lavt oppvarmingsbehov

Mer informasjon om rapporten/analysen på side 30 - 34 i bladet Norsk Energi nr 1/2014.

Sist oppdatert: 27.06.2017