Enova lanserer nytt støtteprogram for eksisterende bygg

tirsdag, 28 august 2018.

Bedrifter som velger energi- og klimatiltak med den beste tilgjengelig teknologien når de skal rehabilitere eller oppgradere kan få støtte fra Enovas nye støtteprogram.

IllustrasjonsfotoKontakt gjerne Norsk Energi for hjelp med rehabilitering og Enovas nye støtteprogram. Illustrasjonsfoto.Enova nye støtteprogram «Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg», erstatter det nå avsluttede støtteprogrammet «Eksisterende bygg».

Programmet retter seg mot borettslag/sameier, andre byggeiere og langsiktige leietakere. Kravet for å få støtte er at prosjektet enten bidrar til redusert energibruk, lokal fornybar termisk produksjon eller konvertering fra direkte elektrisk til vannbåren varme. I tillegg må prosjektet utføres med beste tilgjengelige teknologi (BAT).

BAT beskrives som teknologi som allerede er utprøvd og dokumentert energieffektiv, samt lett tilgjengelig på markedet. Nivået som definerer beste tilgjengelige teknologi er flytende og vil endre seg etter hvert som teknologiske nyvinninger blir kommersialisert og implementert i markedet. Minimumsnivå for teknologien vil også kunne være lavere i eksisterende bygg, sammenlignet med nybygg hvor forholdene ofte ligger bedre til rette for implementering av beste teknologi.

Predefinerte tiltak som støttes er blant annet:

  • Etterisolering av bygningskroppen
  • Utskifting av vinduer
  • Behovsstyring av ventilasjon
  • Energieffektiv belysning
  • Ombygging til mengderegulering av varme- og kjølesystemer
  • Varmemåling og energioppfølging
  • Konvertering av varmesentral til solvarme, flis, pellets, briketter eller varmepumpe
  • Konvertering fra direkte elektrisk romoppvarming eller ventilasjonsluft til vannbåren varme basert på fornybar energi eller fjernvarme.

Egendefinerte tiltak kan også støttes så lenge de oppfyller programkriteriene.

Etter hvert skal støtteordningen utvides til også å omfatte effektreduserende tiltak og reduksjon av klimagassutslipp fra bygg. Enova opplyser at listen over støtteberettigede tiltak skal revideres årlig slik at nye aktuelle tiltak kommer til, og mindre aktuelle tiltak utgår.

Støttenivået vil ligge på maksimalt 30-50 % av godkjente kostnader, avhengig av prosjektets art, lønnsomhet og omfang. Søknader prioriteres etter prosjektets energibesparelse per støttekrone (kWh/kr).

Les mer om støtteprogrammet på Enovas hjemmesider.

Norsk Energi kan bistå
Norsk Energi har lang erfaring med bistand til Enova-søknader og energioppgradering av bygg. Vi kan bistå i alle prosjektets faser, fra søknad, prosjektering, kontrahering, oppfølging og dokumentasjon. Les mer om hvilke tjenester vi tilbyr innenfor byggsektoren her: http://www.energi.no/bygg.

Kontakt gjerne Mari Elise Hareide eller Frode Tornøe for mer informasjon og ev. et uforpliktende tilbud om bistand til ditt prosjekt.

 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.