Enøkanalyse og Enova-søknad

enokanalyseNorsk Energi er godkjent rådgiver i henhold til retningslinjene til Enova (landsdekkende) og Oslo kommunes Klima- og Energifond. Vi utfører årlig en rekke enøkanalyser for næringsbygg, borettslag/sameier og eneboliger.

I enøkanalysen gjennomgås byggets tekniske og energimessige tilstand, og aktuelle forbedringstiltak vurderes og beskrives. Resultatet sammenstilles i en rapport som danner grunnlaget for søknad om investeringsstøtte hos henholdsvis Enova eller Klima- og energifondet.

For eksempel har Norsk Energi nylig bistått et borettslag i Oslo med støttesøknad i forbindelse med utskifting av gamle fjernvarmerør. Prosjektet resulterte i en årlig energibesparelse i form av redusert varmetap på ca 600 000 kWh/år og investeringsstøtte på 670 000 kroner.