Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg

energimerkingFaksimile fra energimerking.no

Det har siden 2010 vært krav om energimerking og utstedelse av attest for alle yrkesbygg over 1000 m2, samt boliger og yrkesbygg som skal selges eller leies ut.

Norsk Energi er kvalifiserte til å utføre energimerking av alt fra større kontor- og næringsbygg til privatboliger, i henhold til NS3031 og Enovas retningslinjer.

I 2010 kom også krav om energivurdering av anlegg for å sikre at store varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg får et minimum av tilsyn og tiltaksvurderinger. Norsk Energi har siden ordningen trådte i kraft utarbeidet en rekke energivurderinger av tekniske anlegg. Energivurderingen resulterer i et utfylt attest som sendes inn til Enova.

For best mulig effektivitet kan både energimerking og energivurdering av tekniske anlegg gjennomføres parallelt.

Lenker:
http://energimerking.no/

Faksimile fra www.energimerking.no Faksimile fra www.energimerking.no