Spør oss om energigjenvinning!

Gjenvinning av spillvarme og prosessvarme kan gi betydelige innsparinger på energibudsjettet og reduksjon i klimagassutslipp.

Med høy varmeteknisk kompetanse, prosesskompetanse og fjernvarmekompetanse kan Norsk Energi påta seg totalansvaret for gjennomføringen av slike gjenvinningsprosjekter i både store industrielle komplekser og mindre enkeltbedrifter.

Vi har lang erfaring med utnyttelse av overskuddsvarme fra smelteverk og annen prosessindustri til bruk i nærliggende fjernvarmeanlegg og/eller til kraftproduksjon. Gjennom slike løsninger oppnår vi både å utnytte energiressurser som ville ha gått til spille og å redusere klimagassutslipp ved at fjernvarmekundene bruker gjenvunnet energi i stedet for olje til oppvarming.

I tillegg arbeider vi mye med å ta vare på og gjenbruke spillvarme fra kjøleanlegg og produksjonsutstyr i industrien ved hjelp av varmepumper og andre løsninger.

Hent faktaark om Energigjenvinning

Energy Recovery in Metallurgical Industry

Information in English:  Energy Recovery in Metallurgical Industry