Spør oss om energigjenvinning!

Gjenvinning av spillvarme og prosessvarme kan gi betydelige innsparinger på energibudsjettet og reduksjon i klimagassutslipp.

Med høy varmeteknisk kompetanse, prosesskompetanse og fjernvarmekompetanse kan Norsk Energi påta seg totalansvaret for gjennomføringen av slike gjenvinningsprosjekter i både store industrielle komplekser og mindre enkeltbedrifter.

Vi har lang erfaring med utnyttelse av overskuddsvarme fra smelteverk og annen prosessindustri til bruk i nærliggende fjernvarmeanlegg og/eller til kraftproduksjon. Gjennom slike løsninger oppnår vi både å utnytte energiressurser som ville ha gått til spille og å redusere klimagassutslipp ved at fjernvarmekundene bruker gjenvunnet energi i stedet for olje til oppvarming.

I tillegg arbeider vi mye med å ta vare på og gjenbruke spillvarme fra kjøleanlegg og produksjonsutstyr i industrien ved hjelp av varmepumper og andre løsninger.

Mer informasjon
Les gjerne om røykgasskondensering

Hent faktaark om pdf Energigjenvinning (376 KB)

Energy Recovery in Metallurgical Industry

Information in English:  pdf Energy Recovery in Metallurgical Industry (1.10 MB)

 

 

 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.