Effekt- og energiberegning til varme og kjøling

En riktig effekt- og energiberegning er en forutsetning for å få hensiktsmessig størrelse på varme- og kjøleanlegg i bygg, samt gi en god indikasjon på forventet energiforbruk.                                 

Norsk Energi utarbeider effekt- og energiberegning til alle VVS-systemer: romoppvarming, tappevann, ventilasjonsvarme og kjøling. Vi har kompetanse på lavenergi- og passivhus. For kunder med ambisiøse energimål, tilbyr vi rådgivning og beregning som sikrer at bygget oppnår riktig energistandard.

Norsk Energi benytter blant annet simuleringsprogrammet SIMIEN til energiberegning for nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Resultatet av simuleringen viser effekt- og energiforbruk gjennom året ved myndighetsbestemte driftsparametre, for å sjekke at bygget oppfyller energirammene i TEK17 og eventuelle andre standarder.I samarbeid med kunden vil vi også gjennomføre energiberegning med ønskede driftsparametre, som vil gi et realistisk bilde på forventet energibruk i et normalår.

Ut ifra resultat av beregning utfører vi også prosjektering av varme- og kjøleanlegg til både nye og eksisterende bygg.

Energiberegning SIMIEN
Eksempel på en energiberegning utført i SIMIEN
 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.