Effekt- og energiberegning til varme og kjøling

En riktig effekt- og energiberegning er en forutsetning for å få hensiktsmessig størrelse på varme- og kjøleanlegg i bygg, samt gi en god indikasjon på forventet energiforbruk.                                 

Norsk Energi utarbeider effekt- og energiberegning til alle VVS-systemer: romoppvarming, tappevann, ventilasjonsvarme og kjøling. Vi har kompetanse på lavenergi- og passivhus. For kunder med ambisiøse energimål, tilbyr vi rådgivning og beregning som sikrer at bygget oppnår riktig energistandard.

Norsk Energi benytter blant annet simuleringsprogrammet SIMIEN til energiberegning for nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Resultatet av simuleringen viser effekt- og energiforbruk gjennom året ved myndighetsbestemte driftsparametre, for å sjekke at bygget oppfyller energirammene i TEK10 og eventuelle andre standarder.I samarbeid med kunden vil vi også gjennomføre energiberegning med ønskede driftsparametre, som vil gi et realistisk bilde på forventet energibruk i et normalår.

Ut ifra resultat av beregning utfører vi også prosjektering av varme- og kjøleanlegg til både nye og eksisterende bygg.

Energiberegning SIMIEN
Eksempel på en energiberegning utført i SIMIEN