• karusell energi 1
  • karusell energi 2
  • karusell energi 3

Klimavennlig energibruk

Norsk Energi tilbyr et bredt spekter av tjenester for effektiv og klimavennlig energibruk:

  • Energiledelse: systematisk og målrettet løpende innsats for å forbedre energieffektiviteteten (kostnadsreduksjoner og reduserte utslipp av klimagasser)
  • Energieffektivisering: lønnsomhetsvurderinger, rådgivning og praktisk bistand.
  • Energiomlegging: bruk av spillvarme, biobrensel, biogass, brensel fra avfall, varmepumper og solenergi (analyser, rådgivning og prosjektledelse).
  • Fjern- og nærvarme: rådgivning og prosjektering av varmesentraler, kundesentraler og distribusjonssystemer.
  • Klimastrategier og klimaregnskap: rådgiverbistand og prosjektledelse
  • Søknader til NOx-fondet: utredning av tiltak og bistand til søknad, implmentering og rapportering
  • CO2-fangst og -lagring: prosesskunnskap.
  • Bistand ved kvotekjøp: identifisering av CDM- og JI-prosjekter og utarbeidelse av prosjektdokumentasjon.