Miljørådgivning, miljøanalyser og miljøregnskap

Norsk Energi leverer hele feltet av miljørådgivningstjenester, fra tekniske miljøanalyser til utarbeidelse av miljøregnskap og rapporteringssystemer.

Et komplett miljøregnskap gir god oversikt over bedriftens miljø- og klimapåvirkning og er et godt grunnlag for å finne frem til nye tiltak som vil gi både mindre miljøbelastninger og økonomiske innsparinger. Miljøregnskapet gir dessuten nødvendig dokumentasjon av forbedringer i egne miljøprestasjoner.

I tillegg til bedriftens klimapåvirkning omfatter miljøregnskapet en rekke andre faktorer som utslipp av støv, NOx, osv., samlet ressursforbruk og genererte avfallsmengder. Det gir derfor enda bedre oversikt over bedriftens situasjon enn et rent klimaregnskap. Alt arbeid med dette baseres på anerkjente standarder og metoder. I Norsk Energi har vi i tillegg utarbeidet egne dataverktøy for visuell presentasjon av kundens miljøregnskap.

Norsk Energi kan lede hele prosessen med å utarbeide et slikt regnskap, innbefattet nødvendige analyser og opplæring av nøkkelmedarbeidere.

For mer informasjon ta kontakt med oss samt se faktaark om; 
Utslippskrav til energianlegg  
pdf Spredningsberegninger (523 KB)  
pdf Spredningsberegninger for akuttutslipp (504 KB)  
pdf Miljørisikoanalyse (476 KB)    
 
Relaterte aktueltsaker:
Nye utslippskrav til energianlegg

 

 

 

 

 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.