Interesseorganisasjoner

Norsk Bioenergiforening   www.nobio.no

Norsk Fjernvarme   www.fjernvarme.no

Norsk Solenergiforening   www.solenergi.no

Norsk Varmeteknisk Forening   www.nvf.no

NORWEA (vind-, bølge- og tidevannskraft) http://www.vindkraft.no/

Norsk Industri   www.norskindustri.no

Norsk Petroleumsinstitutt   www.np.no

 

Myndigheter

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap   www.dsb.no

Enova   www.enova.no

Norges forskningsråd   www.forskningsradet.no

Norsk Akkreditering   www.akkreditert.no

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat)   www.nve.no

Miljødirektoratet  - tidligere Klif (Klima- og forurensningsdirektoratet)  www.miljodirektoratet.no/