Dekker alt innen termisk fornybar energi

Produksjon og distribusjon av fornybar energi utgjør et sentralt fagfelt i Norsk Energi.

Vår spesialkompetanse omfatter alle aktuelle energibærere:

fornybar_energiprod_artikel

  • Biobrensel og biogass
  • Avfall
  • Spillvarme
  • Varmepumper: kloakk, sjø, geovarme
  • Termisk solenergi
  • Pellets, pulverforbrenningsanlegg

Vi kan bistå i alle utbyggingsfaser, fra analyser, konseptstudier og teknologivurderinger til prosjektering, kontraktshåndtering, teknisk byggeoppfølging, igangkjøring og driftsopplæring. Vår rådgivning omfatter samtidig konsekvensutredninger, brenselsanalyser, konsesjonssøknader og annen oppfølging ovenfor myndighetene.

Med vår omfattende kompetanse og erfaring innen alle ledd av fjernvarmedistribusjon kan vi også ta på oss totalansvaret for bygging/oppgradering av komplette anlegg omfattende varmesentraler, distribusjonsnett, kundesentraler og intern varmedistribusjon i bygg og produksjonsanlegg. Vi har dessuten ekspertise i prosjektering av kraftvarmeverk, CHP-anlegg, med tilknyttede distribusjonsnett.

Viktig et det også at vi kan tilby ledende kompetanse i utforming av elektromekaniske styringssystemer, og i dynamisk simulering. Dette sikrer energieffektive og driftssikre anlegg fra starten av.

For mer informasjon, se faktaark om:
pdf Bio- og avfallsenergi, fra idé til realisering av bærekraftige prosjekter   
pdf Nye utslippskrav til energianlegg   

 

 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.