Brønlund, Thor

Brønlund, Thor

Principal consultant, Deputy head of department
+47 22 06 18 12
+47 91 79 24 82
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Education and year of examination

Sivilingeniør, NTH 1988, Fakultet Kjemi, Kjemiteknikk – Treforedling

Core competence

  • Damp- og kondensatsystemer
  • Enøk, energikartlegging
  • Energispørsmål i treforedlingsindustri
  • Bark- og flisfyring
  • Dampkjeler
  • Dampturbiner
  • Prosessberegninger
  • Kjelevannsbehandling