Gasskurs: Drift av anleggstype 2

Kurset "Drift av anleggstype 2" er kurs for dem som drifter gassanlegg i industri og næringsbygg.

Myndighetene har stilt krav om at personell som skal drifte gassanlegg skal ha nødvendig kompetanse i henhold til § 7 i Forskriften om håndtering av farlig stoff. Anleggstype 2 omfatter større gassanlegg for Propan/LPG og Naturgass(LNG).

I tillegg stiller Temaveiledning om bruk av farlig stoff - Del 1, en del krav.

Gasskurset "Drift av anleggstype 2" går over 2 dager, og målgruppe for kurset er driftspersonell i industribedrifter (prosessoperatører, mekanikere, elektrikere) og driftsledere/vaktmestere i boligsameier. Anleggstype 2 omfatter større gassanlegg for Propan/LPG og Naturgass(LNG).

Kurset avsluttes med teoretisk prøve (flervalgsoppgave) der det er krav om 60 % riktig for å få bestått.
Det er forskriftsmessig krav til serviceaavtale med gassfirma på tross av bestått kurs.

Tid og sted for kursene finner du kursoversikten nedenfor.

Informasjon
Praktisk informasjon inkl. pris, avbestillingsregler, program etc finnes via lenkene på høyre side.

Påmelding gjøres ved å klikke på kursnavnet for aktuelt kurs i oversikten nedenfor.
NB! Bindende påmelding.

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål knyttet til kursene. Epost: kurs@energi.no eller tlf 22 06 18 69.

PÅMELDING - klikk på aktuelt kurs i oversikten nedenfor


Event Date Location
Gasskurs
Drift av anleggstype 2 19-03-2019 - 20-03-2019 Norsk Energi, Oslo