Disse karene utgjør en av Gjøviks best bevarte hemmeligheter

fredag, 30 desember 2016.

I Norsk Energis avdeling på Gjøvik sitter fire karer med unik kompeptanse på varmt vann og damp. Selve nestoren på kontoret, Knut Sandvold (69), har hjulpet industrien med energispørsmål i snart 50 år.

Det er Oppland Arbeiderblad som har besøkt avdelingen, som de omtaler som en av Gjøviks best bevarte hemmeligheter. Best fordi de bestitter en unik kompetanse som en lang rekke industribedrifter har gjort god nytte av i en årrekke. Hemmelig fordi de har virket et relativt anonymt liv uten for mye publisitet i tide og utide. 

Norsk Energi er et konsulentfirma med hovedkontor i Oslo, med avdelingskontor i Bergen og Gjøvik. Norsk Energi er også representert i Fredrikstad, Stavanger og Arendal. Firmaet eller foreningen er eid av medlemsbedriftene, i all hovedsak norske industribedrifter.

– Det finnes ikke en industribedrift som ikke bruker termisk energi, sier Knut Sandvold om kundemassen.

Gjøvik-kontorets kundeliste er lang. De mest sentrale gjennom mange år er Hunton Fiber, Hoff Norske Potetindustrier, Maarud, Kims, Tine, de mange treforedlingsbedriftene på Østlandet, bedriftene i Raufoss industripark og energiselskapet Eidsiva.

Med andre ord, det er få personer fra utsiden av fabrikkgjerdet som kjenner industrien så godt som karene på Norsk Energi. De er stadig vekk på arbeidsoppdrag inne i bedriftene.

Kontoret i Gjøvik har utredet fjernvarmeanlegg i Gjøvik siden midten av 80-tallet. Det er Norsk Energi som har utredet og planlagt rørgatene i Gjøvik for Eidsiva, slik som de har gjort i Hamar, Moelv og på Lena.

Hele intervjuet i Oppland Arbeiderblad kan du lese her.

Kontakt: Knut Sandvold

Fra intervjuet i Oppland Arbeiderbladet. Fra venstre ser du Jan Erik Stensby, Knut Sandvold og Oddbjørn Ulland. Hans Magnus Myklestad var ikke tilstede da bildet ble tatt.  Gjøvik intervju i oa 281216Fra intervjuet i Oppland Arbeiderbladet 28. desember. Fra venstre ser du Jan Erik Stensby, Knut Sandvold og Oddbjørn Ulland. Hans Magnus Myklestad var ikke tilstede da bildet ble tatt.

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.