Kurs Dato Sted
Kjelpasserkurs og operatørkurs
752 Operatørkurs 22-01-2018 - 26-01-2018 Storefjell Resort Hotel, Gol
753 Kjelpasserkurs 12-02-2018 - 16-02-2018 Thon Hotell Prinsen, Trondheim
754 Operatørkurs 12-03-2018 - 16-03-2018 Storefjell Resort Hotel, Gol
755 Operatørkurs 16-04-2018 - 20-04-2018 Thon Hotell Prinsen, Trondheim
756 Kjelpasserkurs 28-05-2018 - 01-06-2018 Scandic Asker, Asker
757 Operatørkurs 11-06-2018 - 15-06-2018 Thon Hotell Prinsen, Trondheim
Oppdateringskurs
OP752 Oppdateringskurs 24-01-2018 - 26-01-2018 Storefjell Resort Hotel, Gol
OP753 Oppdateringskurs 14-02-2018 - 16-02-2018 Thon Hotell Prinsen, Trondheim
OP754 Oppdateringskurs 14-03-2018 - 16-03-2018 Storefjell Resort Hotel, Gol
OP755 Oppdateringskurs 18-04-2018 - 20-04-2018 Thon Hotell Prinsen, Trondheim
OP756 Oppdateringskurs 30-05-2018 - 01-06-2018 Scandic Asker, Asker
OP757 Oppdateringskurs 13-06-2018 - 15-06-2018 Thon Hotell Prinsen, Trondheim
Kurs i energiledelse
Introduksjonskurs i Energiledelse 07-02-2018 - 07-02-2018 Norsk Energi, Oslo
Påbygningskurs i Energiledelse 08-02-2018 - 08-02-2018 Norsk Energi, Oslo
Gasskurs
Drift av anleggstype 2 20-03-2018 - 21-03-2018 Norsk Energi, Oslo
Påmelding til kun eksamen (for resertifisering)
Eksamen 21. februar kl 12.00 21-02-2018 - 21-02-2018 Norsk Energi, Oslo