Tredjepartskontroll av prosjektering og ferdig anlegg

I store byggeprosjekter kan byggeier ønske en tredjepartskontroll for å sikre at varmeanlegget får den ønskede funksjon. Dersom feil og mangler oppdages på et tidlig tidspunkt kan dette spare byggeier for store summer.

Norsk Energi kan bistå med kontroll av prosjektering og/eller ferdige anlegg.

Vi har sentral godkjenning tiltaksklasse 3 for prosjektering av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner, samt for vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg.

 Norsk Energi har sentral godkjenning tiltaksklasse 3.