Automatisering

Vi har vi spesialkompetanse på styring, regulering og overvåking av termiske prosesser innen industri og fjernvarme. Vi har omfattende erfaring fra rådgivning, utredning, prosjektering, prosjektoppfølging, idriftsettelse og opplæring innenfor:

automasjon_artikel

  • Automatiseringssystemer
  • Prosesskommunikasjon
  • Sikkerhetssystemer
  • Dynamisk simulering
  • Prosesskommunikasjon
  • Systemer for driftsoptimalisering

Virksomheten kjennetegnes av at vi legger sterk vekt på å få godt integrerte systemer hvor hvert enkelt ledd vurderes ut fra den totale prosessen. God prosessforståelse i kombinasjon med automatiseringskompetanse bidrar til kostnadseffektive løsninger og drift. Stikkord er lavt energiforbruk, reduserte utslipp, minimale driftsavbrudd og anlegg som er enkle å styre og overvåke, også over tid.

Dynamisk simulering av varmetekniske prosesser er et effektivt beslutningsverktøy som gir økt oversikt og prosessforståelse. Gjennom matematisk modellering kan for eksempel nye ideer og alternative løsninger testes ut på en ressursbesparende måte. 

Andre viktige tjenester er utarbeidelse av tekniske spesifikasjoner, tilbudsforespørsler, bistand ved forhandlinger og kontraktsinngåelse, samt oppfølging av leveranse og idriftsettelse.

Kundeporteføljen omfatter et stort antall fjernvarmselskaper fra større aktører som Fortum Oslo Varme AS og BKK Varme til operatører av mindre anlegg i hele landet.

Innenfor prosessindustrien arbeider vi særlig med damp- og hetolje-anlegg inkludert kjelanlegg for olje og gass-, treforedlings- og metallindustri.

Relaterte saker: 
Norsk Energi med avansert styresystem for fjernvarmeanlegg (11.10.2017)
Optimal drift av fjernvarmesystem  

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.