Automatisering

Vi har vi spesialkompetanse på styring, regulering og overvåking av termiske prosesser innen industri og fjernvarme. Vi har omfattende erfaring fra rådgivning, utredning, prosjektering, prosjektoppfølging, idriftsettelse og opplæring innenfor:

automasjon_artikel

  • Automatiseringssystemer
  • Prosesskommunikasjon
  • Sikkerhetssystemer
  • Dynamisk simulering
  • Prosesskommunikasjon
  • Systemer for driftsoptimalisering

Virksomheten kjennetegnes av at vi legger sterk vekt på å få godt integrerte systemer hvor hvert enkelt ledd vurderes ut fra den totale prosessen. God prosessforståelse i kombinasjon med automatiseringskompetanse bidrar til kostnadseffektive løsninger og drift. Stikkord er lavt energiforbruk, reduserte utslipp, minimale driftsavbrudd og anlegg som er enkle å styre og overvåke, også over tid.

Dynamisk simulering av varmetekniske prosesser er et effektivt beslutningsverktøy som gir økt oversikt og prosessforståelse. Gjennom matematisk modellering kan for eksempel nye ideer og alternative løsninger testes ut på en ressursbesparende måte. 

Andre viktige tjenester er utarbeidelse av tekniske spesifikasjoner, tilbudsforespørsler, bistand ved forhandlinger og kontraktsinngåelse, samt oppfølging av leveranse og idriftsettelse.

Kundeporteføljen omfatter et stort antall fjernvarmselskaper fra større aktører som Hafslund Varme AS og BKK Varme til operatører av mindre anlegg i hele landet.

Innenfor prosessindustrien arbeider vi særlig med damp- og hetolje-anlegg inkludert kjelanlegg for olje og gass-, treforedlings- og metallindustri.

Relaterte saker:
Optimal drift av fjernvarmesystem