Årlig avholder Norsk Energi Årsmøte med et faglig seminar i tilknytning til Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er kun for medlemmer, mens Årsmøtet er åpent for alle.

Generalforsamling og Årsmøte 2017
Generalforsamling i Norsk Energi og Årsmøte finner sted torsdag 8. juni. Hovedtemaet i det faglige seminaret er CO2-fangst. Mer informasjon, program og påmeldingsmulighet.

Generalforsamling og Årsmøte 2016
I 2016 fylte Norsk Energi 100 år og den 9. juni var det jubileumsfeiring med ca 150 innbudte gjester i tilknytning til Generalforsamlingen i Freiasalen hos Mondolez Norge (tidligere Freia). 
I tilknytning til jubiléet ble det utgitt en historiebok som tar for seg det historiske bakteppet for virksomheten, hvordan organisasjonen har utviklet seg og en beskrivelse av en rekke av de viktigste prosjektene vi har vært med på. (Last ned boken som pdf-fil)

Generalforsamling og Årsmøte 2015
Torsdag 28. mai 2015 avholdes Generalforsamling i Norsk Energi, og deretter følger Årsmøte med aktuelle tema. Hovedtemaer i det faglige seminarprogrammet er klimanøytral industriproduksjon og litt av hvert innen termisk energi. Mer informasjon, program og påmeldingsmulighet

 

Norsk Energis Årsmøte 2014
Norsk Energis Generalforsamling og Årsmøte finner sted torsdag 12. juni. Hovedtemaer i det faglige seminaret er energiledelse og energiforsyning til fremtidens bygg og byer. Bli med!  Mer informasjon.

 

Norsk Energis Årsmøte 2013
Norsk Energis Generalforsamling og Årsmøte går av stabelen torsdag 6. juni. Hovedtema i det faglige seminaret er erfaringer fra bygging og drift av fornybare energianlegg. Bli med!  Mer informasjon. 

 

Vellykket Årsmøte i Norsk Energi 2012
Minst 90 personer deltok på Norsk Energis årsmøte som ble arrangert i Vika konferansesenter i Oslo 7. juni. EMIL-prisen ble overrakt avdelingsleder VVS ved Universitetet i Oslo (UiO), John Helge Stensrud. Han fikk prisen for arbeidet med å oppnå mer miljøvennlig energibruk til oppvarming av UiOs bygningsmasse som er på 560 000 kvadratmeter. Mer informasjon

 

Vellykket årsmøte i Norsk Energi 2011
Om lag 100 personer deltok på Norsk Energis årsmøte som ble arrangert i Fossekallen konferansesenter på Lysaker den 8. juni. Temaer for dagen var potensialet for termisk kraftproduksjon i Norge og energieffektivisering og energiomlegging. Mer informasjon.

 

Norsk Energis årsmøte 2010
I det faglige programmet hadde Norsk Energis årsmøte to viktige hovedtemaer på dagsorden, fordelt på seks innledere. Den første delen tok for seg overgangen til fornybar energi i industrien, mens den andre delen presenterte aktuelle teknologier for fornybar, termisk energiproduksjon. Mer informasjon.

 

Norsk Energis årsmøte 2009
Ca 130 personer deltok i år på Norsk Energis årsmøte som ble arrangert den 4. juni på konferansesenteret ved Thon Hotel Vika Atrium.  Temaer for dagen var "Energieffektivisering i industrien - et viktig bidrag til å nå klimamål" og "Alternativer til fossile brensler".  Mer informasjon